Reklozer typu GVR prod. Hawker Siddeley SwitchgearWyłącznik samoczynny napowietrzny z układem telemechaniki i sterownikiem reklozera z funkcjami automatyki zabezpieczeniowej SO-54SR-101-REK produkcji Mikroniki do instalowania na słupach linii SN. 

Urządzenie wraz z układem telemechaniki i sterownikiem z funkcjami zabezpieczeniowymi stanowi część nowoczesnych, zautomatyzowanych systemów dyspozytorskich, umożliwiających automatyczną rekonfigurację sieci i pełną kontrolę nad obiektem, za pomocą łączności bezprzewodowej i kanału inżynierskiego. Wykorzystanie komór próżniowych wraz z zastosowaniem gazu SF6 do wypełnienia szczelnego wnętrza wyłącznika GVR celem eliminacji zanieczyszczeń, które mogą dostać się do wnętrza, stanowi połączenie sprawdzonej wysokiej niezawodności wyłączania elektrycznego (łuk w próżni) i wysokiej wytrzymałości dielektrycznej gazu SF6, w jednej bezobsługowej jednostce.

 Katalog PDF

 

 

 

 

wstecz