Aparaty napowietrzne SN OUN III-24/4 ZPUE Włoszczowa