Napowietrzne baterie kondensatorów niskich napięć KMN 300Specyfikacja - PDF