Bezpieczniki ABGN firmy Busmann.Bezpieczniki przekładnikowe zaprojektowane do zastosowań po stronie pierwotnej przekładników napięciowych aby zapewnić izolację rozdzielnicy w przypadku zwarcia w przekładniku. Wśród wartości prądów znamionowych preferuje się wartość 3,15A.

 

Z wieloletnich doświadczeń wynika, że w przypadku niższych wartości znamionowych prądów, istnieje znaczne ryzyko przypadkowego przepalenia wkładki. Ponadto, aby zminimalizować ryzyko zniszczenia elementów topikowych wkładki przez zjawisko ulotu, zaleca się montaż wkładek w taki sposób, żeby uziemiony element uziemienia nie znajdował się w bezpośrednim otoczeniu części korpusu pomiędzy okuciami.

 Katalog

 

 

 

wstecz