Osłona wkładki bezpiecznikowej WBGNp firmy ZRE.Osłony wkładek bezpiecznikowych przeznaczone są do zabezpieczenia słupowych stacji transformatorowych średniego napięcia SN przed skutkami zwarć lub przeciążeń. Osłony są wyposażone w daszki przeciwdeszczowe odporne na działanie ognia zewnętrznego. 

 

Podczas normalnej pracy, wkładka bezpiecznikowa przewodzi prąd bez przeszkód, do zakresu prądu znamionowego określonego typem wkładki. W momencie przepływu przez wkładkę bezpiecznikową prądu zwarciowego (np. na skutek uderzenia pioruna w linię lub element stacji) następuje stopienie elementu topikowego. Wysoka temperatura powstałego łuku powoduje rozkład materiału otuliny i wewnętrznej części rury bezpiecznikowej. Następuje wzrost ciśnienia w komorze gaszeniowej. Jednocześnie sprężyna usuwa dolną elektrodę elementu wymiennego i na zewnątrz wkładki, powodując tym samym wydłużenie łuku. Wydmuch gazów z komory gasi łuk i przerywa prąd. Przy małych prądach wyłączeniowych wydmuch gazów jest jednostronny ku dołowi. Przy przerywaniu dużych prądów, wydmuch gazów jest dwustronny i następuje również usunięcie korka. Osłona WBGNp zbudowana jest z rury bezpiecznikowej izolacyjno- gazującej oraz umieszczonego w niej elementu wymiennego (wkładki bezpiecznikowej TOPIK). Na końcach rury bezpiecznikowej osadzone są styki. W części środkowej zainstalowane są daszki wykonane z tworzywa polimerowego  o najwyższym stopniu niepalności.

 Katalog

 

 

wstecz