Osłona wkładki bezpiecznikowej OWBG firmy ZRE.W osłonie montowana jest wkładka bezpiecznikowa gazowydmuchowa WBG. Dzięki rozwiązaniu konstrukcyjnemu rury izolacyjnej o wysokiej wytrzymałości i ulepszonej metodzie gaszenia łuku, ta osłona pozwala na podniesienie poziomu napięcia i prądu w stosunku do WBGNp. 

Przystosowane są do współpracy z podstawami typu PBnpV-20, PBNml-15, PBNUs. Osłony wkładek bezpiecznikowych przeznaczone do zabezpieczenia słupowych stacji transformatorowych średniego napięcia SN przed skutkami zwarć lub przeciążeń. Osłony są wyposażone w daszki przeciwdeszczowe odporne na działanie ognia zewnętrznego. Wkładka WBG składa się z topika z nałożoną na nim otuliną gazującą, elektrody linkowej i tulei zaciskającej.

 Katalog

 

 

wstecz