Podstawy bezpiecznikowe napowietrzne PBNW-24.Przeznaczone są do mocowania wkładek bezpiecznikowych rurowych typu HH 24/....A, VVC/HH 24/....A do 63A, a także do połączenia z zabezpieczanym obwodem w napowietrznych urządzeniach rozdzielczych, w szczególności w słupowych stacjach transformatorowych z transformatorem pow. 400 kVA.

 Katalog

 

 

 

 

 

wstecz