Kontenerowe stacje transformatorowe KS 19-28 z PKI WILK Krzyż Wlkp.Kontenerowe stacje transformatorowe KS 19-28 z PKI WILK Krzyż Wlkp.