Złącze kablowe SN typu ZKL prod. Elektromontaż LublinPrzeznaczone jest do podziału energii elektrycznej; „rozcięcia” układu pierścieniowego i wykonania odgałęzienia promieniowego w sieciach kablowych 15 i 20 kV. Przeznaczone jest do ustawienia wolnostojącego i wykonane z żelbetonu klasy B35. Składa się z części naziemnej i fundamentu stanowiących monolit. Część naziemna to trzy ściany żelbetowe, podwójne drzwi frontowe stalowe ocynkowane pokryte farbą lub drzwi aluminiowe oraz zdejmowalny dach z żelbetonu. Fundament zabezpieczony jest przed wilgocią i umożliwia wyprowadzenie 3-4 linii kablowych przez otwory kablowe. 

 Katalog PDF

 

 

 

 

wstecz