Posiadamy w ofercie różnego rodzaju blokady mechaniczne i elektromagnetyczne, zabezpieczające prawidłową pracę aparatów SN. 

Blokada NO5 – przeznaczona jest do ryglowania napędów typu NRW04 i NR3 w stanie zamkniętym i otwartym, umożliwiając prawidłowe manewrowanie nimi w systemie sterowania i blokad rozdzielni wnętrzowych. Stosowana jest w zastępstwie blokad BEX, gdyż zwiększa bezpieczeństwo obsługi, uniemożliwiając odblokowanie napędu w sposób mechaniczny.

Blokada BE – przeznaczona jest do zabezpieczania przed nieprawidłowym manewrowaniem odłącznikiem lub uziemnikiem. Składa się z dwóch części: zamka, montowanego na stałe do korpusu napędu i klucza przenośnego, służącego do ryglowania napędu.

Blokada mechaniczna BM - montowana na korpusie napędów NRW04, wymagająca ręcznego zwolnienia rygla blokującego w momencie manewrowania.

Systemy blokad mechanicznych pomiędzy wałem napędowym aparatu a wałem uziemnika, montowane przy podstawie aparatów lub pomiędzy nimi. Blokują możliwość omyłkowego zadziałania aparatu pod napięciem.

 

BE.pdf

NO5.pdf

 

 

 

 

 

wstecz