Rozdzielnice z izolacją gazową to urządzenia w osłonie metalowej, w których przynajmniej niektóre przedziały wypełnione są innym medium izolacyjnym niż powietrze atmosferyczne. Lepsze od powietrza własności izolacyjne gazów pozwoliły na istotne zmniejszenie odległości izolacyjnych, a tym samym uzyskanie mniejszych gabarytów urządzeń. 

 

 

wstecz