Uziemnik EK6Uziemnik EK6. Uziemniki typu EK6 przeznaczone są do zastosowania w pomieszczeniach (wnętrzowe) do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych, w których nie płynie prąd. Uziemniki nabudowane na odłącznikach przeznaczone są do zwierania i uziemiania sieci odłączonej uprzednio od napięcia. 

 

W położeniu otwartym stwarzają widoczną bezpieczną przerwę izolacyjną. Stosowane są we wnętrzowych, wysokonapięciowych urządzeniach rozdzielczych prądu zmiennego. Są one wyposażone w napęd skokowy do szybkiego załączania i wykonane w taki sposób, że podczas załączania pod obciążeniem mogą przewodzić prąd zwarciowy załączający. Prędkość szybkiego załączania jest niezależna od rodzaju napędu. Uziemniki są dostarczane jako element z już zamontowaną częścią aktywną i przystosowanymi do niej, dołączonymi luzem stykami uziemiającymi.

Katalog PDFUziemnik EK6 PDF

 

 

 

 

 

wstecz