Dlaczego retrofit, a nie wymiana, remont, czy modernizacja? Wszystkie te pojęcia oznaczają albo czasochłonne przeróbki i adaptacje w istniejących rozdzielnicach, czy stacjach, albo też ich usunięcie i kompleksowy zakup nowych. Nowoczesna aparatura ze względu na nowe technologie i co za tym idzie z reguły mniejsze gabaryty, nie pozwala na proste zastąpienie starej. 

Nowe rozdzielnice, a zwłaszcza całe stacje to przeważnie kosztowne przedsięwzięcie. Dochodzi do tego jeszcze wybór i opracowanie odpowiedniej koncepcji oraz sporządzenie dokumentacji projektowej.

Retrofit stanowi optymalne rozwiązanie, gdyż jest to proste wstawienie odpowiednio przygotowanego nowego aparatu w miejsce zużytego, bez potrzeby żadnych dodatkowych zabiegów adaptacyjnych i bez specjalnych przygotowań. Z oczywistych względów czas takiej operacji, a tym samym przerwa w dostawie energii, skrócone są do minimum. Zastosowanie tej metody wymaga jedynie dokładnego określenia typu i konfiguracji aparatu, przeznaczonego do wymiany i sprecyzowania naszych aktualnych wymagań odnośnie nowego. Problem opracowania koncepcji i dostosowania do konkretnych wymagań leży po stronie dostawcy.

W ostatnich latach na rynku pojawia się coraz więcej dopracowanych i sprawdzonych już w praktyce propozycji retrofitu, dotyczących aparatów i urządzeń elektroenergetycznych. Przedstawiamy poniżej rozwiązania dostępne w naszej ofercie, które proponujemy, wychodząc na przeciw problemom eksploatacyjnym naszych Klientów.

 

 

wstecz