Wieloletnia współpraca z niemiecką firmą SZM z Bad Muskau umożliwia nam poszerzenie zakresu oferowanych propozycji retrofitu o pola rozdzielnic z wyłącznikami. Na życzenie klienta przedstawiamy i dostarczamy dopracowane konstrukcyjnie rozwiązania w oparciu o nowoczesne aparaty i urządzenia różnych producentów, uwzględniając budowę i parametry istniejących rozdzielnic. 

Miejscowość Bad Muskau posiada długą tradycję w produkcji wyłączników SN. W związku z licznymi przemianami kapitałowymi i organizacyjnymi, które miały miejsce w ostatnich latach, zadanie kontynuowania tych tradycji przyjęła na siebie właśnie firma SZM. Oprócz kompletnych rozwiązań modernizacyjnych pól wyłącznikowych do różnego rodzaju rozdzielnic, firma świadczy również usługi serwisowe wyłączników małoolejowych SCI1 i SCI4 oraz wyłączników próżniowych VL1, NVL, VD4 i 3AH5. Ponadto na bazie działu produkcyjnego, wyposażonego w nowoczesny park maszynowy, oferuje rozłączniki typu C3, napędy ręczne i silnikowe do aparatów i pól rozdzielczych, systemy stykowe oraz szeroka gamę osprzętu, podzespołów i akcesoriów, znajdujących zastosowanie w rozdzielnicach.

 

Propozycje retrofitu pól rozdzielnic na wyłącznikach typu NVL, VD4, SION, 3AH3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wstecz