Nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie dystrybucji aparatury rozdzielczej SN oraz zdobyta w tym zakresie dogłębna wiedza techniczna, skłoniły nas do poszerzenia usług, świadczonych na rzecz energetyki krajowej o pomoc w serwisowaniu eksploatowanych aparatów SN. 

Starania nasze zaowocowały przyznaniem nam przez ABB Sp. z o.o. Certyfikatu na świadczenie usług serwisowych rozłączników i odłączników średniego napięcia. Istotny element stanowi tu również nasze położenie, gdyż Lębork od kilku dziesiątek lat kojarzy się w krajowej energetyce z produkcją aparatury rozdzielczej. Koncern ABB kupując ZWAR podtrzymał produkcję niektórych aparatów, przejmując jednocześnie serwis tych dotychczas wyprodukowanych i pracujących od lat nie tylko w Polsce. Jest to zatem wyzwanie niemałe i skomplikowane. Wykorzystując nasze umiejętności i wiedzę, staramy się również i my przyjść z pomocą w rozwiązywaniu problemów, z którymi borykają się użytkownicy tej aparatury

 

 

wstecz