Wieloletnia współpraca z niemiecką firmą SZM z Bad Muskau umożliwia nam poszerzenie zakresu oferowanych usług serwisowych o wyłączniki małoolejowe SCI1 i SCI4 oraz wyłączniki próżniowe VL1, NVL, VD4 i 3AH5. Uczestniczymy w tym na zasadzie pośrednictwa pomiędzy polskimi użytkownikami tych wyłączników, a oficjalnym ich serwisem, świadczonym przez SZM. 

Miejscowość Bad Muskau posiada długą tradycję w produkcji wyłączników SN. W związku z licznymi przemianami kapitałowymi i organizacyjnymi, które miały miejsce w ostatnich latach, zadanie kontynuowania tych tradycji przyjęła na siebie właśnie firma SZM. W zakresie serwisowania wyłączników polega ono na realizacji okresowych przeglądów i konserwacji, dokonywaniu napraw i remontów, aż po dostawy niezbędnych części zamiennych. Firma proponuje również kompletne rozwiązania modernizacyjne pól wyłącznikowych do różnego rodzaju rozdzielnic. Ponadto na bazie działu produkcyjnego, wyposażonego w nowoczesny park maszynowy, oferuje rozłączniki typu C3, napędy ręczne i silnikowe do aparatów i pól rozdzielczych, systemy stykowe oraz szeroka gamę osprzętu, podzespołów i akcesoriów, znajdujących zastosowanie w rozdzielnicach.

 

Wyłączniki znajdujące się w kompetencjach serwisowych firmy SZM.

  • Wyłączniki małoolejowe typu SCI4 i SCI1
  • Wyłączniki próżniowe typu 3AH5, SION, VL1, NVL, VD4

 

 

Oferta produktowa firmy SZM Bad Muskau  

  • Napędy ręczne i silnikowe do aparatów

  • Rozłączniki

  • Styki

  • Akcesoria

 

 

wstecz