GiS oferuje Państwu bezpieczniki i podstawy bezpiecznikowe wnętrzowe i napowietrzne. Produkty pochodzą od renomowanych producentów z całego świata. Poniżej zostanie skrótowo opisane ich zastosowanie.

Bezpieczniki BWMW firmy ABB charakteryzują się wysoką zdolnością wyłączalną, ograniczaniem prądów zwarciowych, niskimi wartościami prądu wyłączalnego, niskim przepięciem łączeniowym. Wkładki bezpiecznikowe średniego napięcia wielkiej mocy BWMW przeznaczone są do zabezpieczenia od skutków zwarć transformatorów, baterii kondensatorów, odgałęzień kabli i linii napowietrznych. Wkładki bezpiecznikowe BWMW przeznaczone są do mocowania w podstawach bezpiecznikowych typu BWMP oraz w rozłącznikach typu OR 5.

Bezpieczniki WBWMN IW firmy ABB – wykorzystywane do zabezpieczania transformatorów, głównie w słupowych stacjach transformatorowo-rozdzielczych, linii i odgałęzień linii od skutków zwarć. Wkładki bezpiecznikowe WBWMN IW są wkładkami napowietrznymi tzw. ”wiejskimi” i przystosowane są do mocowania w podstawach bezpiecznikowych typu PBNV, a także podstawach bezpiecznikowych PBNH.

Bezpieczniki trakcyjne wnętrzowe prądu stałego typu WBT firmy ABB – przeznaczone są do zabezpieczania przed skutkami zwarć i przeciążeń obwodów elektrycznych.

Bezpieczniki WBWMI firmy ABB oraz bezpieczniki WBWMIR firmy ABB – znajdują zastosowanie do zabezpieczania transformatorów, silników, baterii, kabli, linii elektroenergetycznych i odgałęzień linii od skutków zwarć. Wkładki bezpiecznikowe WBWMI są uproszczoną wersją wkładek bezpiecznikowych WBWMIR, zamiast wybijaka posiadają zwykły wskaźnik zadziałania. Bezpieczniki WBWMI i bezpieczniki WBWMIR przystosowane są do montowania w podstawach bezpiecznikowych typu PBWMI.

Bezpieczniki CMF firmy ABB są zaprojektowane i zbudowane do zastosowań w obwodach silników. Do zabezpieczenia obwodów silnikowych stosowane są również wkładki bezpiecznikowe typu WOHSV.

Bezpieczniki topikowe wysokiego napięcia typu HH SIBA są przeznaczone do zabezpieczania urządzeń w rozdzielnicach średniego napięcia. Wkładki bezpiecznikowe typu HH firmy SIBA mogą być stosowane do ochrony transformatorów, silników, kondensatorów, przekładników a także kabli zasilających. Takie same zastosowanie mają Bezpieczniki HH firmy EFEN oraz wkładki bezpiecznikowe firmy ETI.

Bezpieczniki CEF firmy ABB znajdują zastosowanie w rozdzielnicach kompaktowych (do zastosowań wnętrzowych i napowietrznych). Wkładki bezpiecznikowe typu CEF montowane są w podstawach bezpiecznikowych typu UCE.

Bezpieczniki WBP i bezpieczniki BRT firmy ABB – stosuje się do zabezpieczania urządzeń rozdzielczych od zwarć w przekładnikach napięciowych. Wkładki bezpiecznikowe WBP i wkładki bezpiecznikowe BRT przystosowane zostały do montażu w podstawach bezpiecznikowych typu PBPM oraz w podstawach bezpiecznikowych typu PBPN. Do montażu tego typu wkładek przeznaczone są również podstawy bezpiecznikowe typu PBWMNI.

Bezpieczniki WBGN firmy ZRE znajduje zastosowanie do zabezpieczania słupowych stacji transformatorowych przed skutkami zwarć.

Bezpieczniki WBT firmy ABB – zabezpieczają obwody w urządzeniach stacyjnych trakcji kolejowej, obwody elektryczne pojazdów trakcyjnych oraz urządzeń grzewczych wagonów przed skutkami zwarć i przeciążeń. W zależności od zastosowania, wkładki bezpiecznikowe mają oznaczenie WBTI, WBTG, WBTS i WBTGI. Wkładki bezpiecznikowe typu WBT przystosowane są do mocowania w podstawach bezpiecznikowych typu PBWMI oraz tablicach bezpiecznikowych TBT oraz TBTS i TBTG.

Specjalnością GiS są bezpieczniki średniego napięcia, jednakże w naszej ofercie znajdują się również bezpieczniki  niskiego napięcia. Oferujemy wkładki bezpiecznikowe niskonapięciowe produkcji BUSSMANN, bezpieczniki niskonapięciowe produkcji SIBA. Istnieje możliwość dostarczenia każdego bezpiecznika wraz z podstawą. Klikając w zdjęcia poniżej otrzymają Państwo dostęp do pełnego opisu oraz dokumentacji wybranego bezpiecznika i podstawy bezpiecznikowej.

 

 

wstecz