Jest łącznikiem elektrycznym, który ma stworzyć w obwodzie elektrycznym widoczną, bezpieczną przerwę izolacyjną. Czynności manewrowe (załączanie/wyłączanie) wykonywane są raczej sporadycznie najczęściej w stanie bezprądowym lub przy prądach o niewielkiej wartości. Zbudowany jest z podstawy ramowej lub belki montażowej, z izolatorów wsporczych, ze styków nieruchomych i ruchomych oraz z wału, cięgien napędowych i dźwigni napędowej.

 Montaż odłącznika możliwy jest na dowolnym typie słupa, bezpośrednio do słupa lub za pomocą dodatkowej konstrukcji mocujacej, z możliwością montażu nad i pod linią SN, zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Mogą być wyposażone w izolatory porcelanowe, kompozytowe, silikonowe lub polimerowe. Odłączniki z zamontowanym uziemnikiem dodatkowo uziemiają linie w części odłączonej. Odłączniki napowietrzne stosuje się w energetycznych sieciach przesyłowych o napięciu 15, 20 i 30 kV. Można również stosować je w liniach odgałęźnych, zasilających jedną bądź więcej stacji transformatorowych.

 

 

wstecz