Łączniki napowietrzne średniego napięcia to jeszcze jeden z istotnych obszarów asortymentowych naszej oferty handlowej. Od lat prowadzimy sprzedaż tych aparatów w szerokim zakresie wykonania, reagując jednocześnie na stale wzrastające wymagania i rozwiązania techniczne pojawiające się na naszym rynku. W naszej ofercie handlowej znajdziecie Państwo wyroby takich producentów jak: ABB, ZWAE, ZPUE S.A., ALPAR, IEZD, ZOEN, TAVRIDA, PAS, CHIMET, BESKO-MET, ELGIS.

Jest łącznikiem elektrycznym, który ma stworzyć w obwodzie elektrycznym widoczną, bezpieczną przerwę izolacyjną. Czynności manewrowe (załączanie/wyłączanie) wykonywane są raczej sporadycznie najczęściej w stanie bezprądowym lub przy prądach o niewielkiej wartości. Zbudowany jest z podstawy ramowej lub belki montażowej, z izolatorów wsporczych, ze styków nieruchomych i ruchomych oraz z wału, cięgien napędowych i dźwigni napędowej.

Jest to łącznik zdolny do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach obwodu, które mogą obejmować działanie w określonych warunkach przeciążeniowych, jak również zdolny do przewodzenia, przez określony czas, prądów w warunkach anormalnych, takich jak zwarcie. Montaż aparatów możliwy jest na dowolnym typie słupa, bezpośrednio do słupa lub za pomocą dodatkowej konstrukcji mocujacej.

Reklozer (ang. recloser) to samoczynny wyłącznik stosowany w napowietrznych sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia. Określenie samoczynny wynika z faktu, że może wyłączać uszkodzony odcinek linii SN bez udziału dyspozytora. Ma tę przewagę nad rozłącznikiem, że wyłącza prądy zwarciowe i może wykonać samodzielnie wielokrotny cykl Samoczynne ponowne załączanie (SPZ). 

Odłącznik typu ON III SA 24/4 S prod. ALPARTrójbiegunowy na wspólnej podstawie i ze wspólnym napędem dla wszystkich biegunów. 

 

Odłącznik typu OUN III -24/4 prod. PASZbudowany na wspólnej ramie, ze wspólnym napędem i belką ze stykami stałymi uziemnika. 

Odłącznik typu SON-24 prod. IEZDAparat o budowie modułowej, nie wymagający dodatkowych konstrukcji do montażu. Posiada styki miedziane srebrzone. 

Odłącznik typu OUN P III Sp 24/4 prod. ELGISOdłączniko-uziemnik przeznaczony do pionowego montażu na słupie. 

Odłącznik typu ONIIIS prod. ZWAEPrzeznaczony jest do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych w stanach bezprądowych, w sieciach napowietrznych prądu przemiennego. 

Odłącznik typu ONIII 20/8 prod. ABBTen typ aparatu wystepuje jako jedno- i trójbiegunowy, na napięcie znamionowe 24 i 36kV. 

Rozłącznik typu RUN III 24/4 W-S-H prod. ZPUE S.A.Rozłącznik z uziemnikiem na wspólnej ramie o budowie modułowej, dla prądów znamionowych ciągłych do 400A i montażu w pozycji poziomej. 

Rozłącznik typu RUNp III SA 24/4 prod. ALPARRozłączniko-uziemnik ze wspólną podstawą i jednym napędem dla trzech biegunów oraz konstrukcją mocującą do nogi słupa dla pionowego montażu. 

Rozłącznik typu SRN-24 prod. IEZDPrzeznaczony jest do załączania i wyłączania prądów w sieciach SN w zakresie do 80A oraz do przewodzenia prądów zwarciowych do 16kA. 

Rozłącznik typu NPS prod. ABBModułowa konstrukcja oraz szeroki zakres wyposażenia dodatkowego, z możliwością rozbudowy w zależności od zmieniających się wymagań na miejscu zamontowania ...

Rozłącznik typu Fla 15/60 Łączenie przebiega w szczelnie zamkniętych komorach gaszących napełnionych olejem transformatorowym, nie wydzielając do atmosfery żadnych produktów spalania. 

Rozłącznik typu RPN III 24/400 prod. ZPUE S.A.Wyposażony w próżniową komorę gaszeniową dla prądów wyłączeniowych do 400A. Występuje w dwóch wariantach wykonania: na jednej wspólnej ramie i w wersji modułowej na belce. 

Rozłącznik typu THO prod. ZPUE S.A.Podstawowym elementem roboczym jest tu rozłącznik zamknięty w szczelnym zbiorniku ze stali nierdzewnej, wypełnionym gazem SF6, umożliwiający zastosowanie przy prądach wyłączeniowych do 630A. 

Rozłącznik typu Sectos prod. ABBJest to rodzina słupowych, napowietrznych rozłączników w zbiorniku zamkniętym z izolacją gazową SF6. Model NXB ze zintegrowanym uziemnikiem, NXA dla napęć 24 i 36kV oraz tzw. podwójny NXBD do rozgałęzień sieci. 

Reklozer typu KTR prod. TAVRIDAReklozery Tavrida Electric to urządzenia przeznaczone do pracy w napowietrznych liniach energetycznych oraz stacjach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 40,5kV. 

Reklozer typu THO-RC27 prod. ZPUE S.A.Jest to automatyczny wyłącznik napowietrzny – reklozer, dla sieci Smart Grid. Składa się on z zespołu łączeniowego THO-RC27 oraz z zespołu sterowniczego SRC. 

Reklozer typu OVR prod. ABBZostały one zaprojektowane do wykonania dziesięciu tysięcy operacji przy pełnym obciążeniu. W tym celu opracowny został prosty, magnetycznie uruchamiany mechanizm sterowania, który może skutecznie zadziałać tyle razy. 

 

 

wstecz