Dzięki dobrej kooperacji z firmami, zajmującymi się kompensacją mocy biernej, jesteśmy w stanie zaoferować gotowe baterie kondensatorów do nowych inwestycji, a także dla istniejących podmiotów. Bateria kondensatorów jest sprawdzonym rozwiązaniem, jednak stosowanym do niedawna tylko w średnich i dużych zakładach przemysłowych, co wynikało z faktu, że tylko tacy odbiorcy byli rozliczani za ponadumowny pobór energii biernej. Pojawienie się nowoczesnych elektronicznych liczników energii elektrycznej spowodowało, że rozliczeniem za energię bierną indukcyjną zostali objęci również mniejsi odbiorcy.

Typowy kondensator mocy składa się z zespołu zwijek, układu rozładowania, systemu zabezpieczeń, łączówki podłączeniowej oraz obudowy. W zależności od sposobu połączenia zwijek i ilości wyprowadzeń, kondensatory dzielimy na jednofazowe i trójfazowe. Kondensatory trójfazowe występują zarówno w obudowie w kształcie walca, jak i prostopadłościanu.   

Baterie typu KM wnętrzowe, bez dławików ochronnych prod. ELMA EnergiaBaterie kondensatorów typu KM przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach 400, 525 i 690V. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego, mikroprocesorowego regulatora mocy biernej, bateria kondensatorów automatycznie dostosowuje moc załączonych kondensatorów do zapotrzebowania sieci w celu utrzymania stałej, zadanej wartości współczynnika mocy.

 

Bateria typu BKL-M do kompensacji mocy biernej indukcyjnej produkcji LOPIBaterie kondensatorów typu BKL-M i BKL-D przeznaczone są do kompensacji mocy biernej indukcyjnej w sieciach nN przy założeniu równomiernego obciążenia faz oraz niewielkiej zawartości wyższych harmonicznych. Najczęściej znajdują zastosowanie w zakładach produkcyjnych o dużej ilości silników o zasilaniu bezpośrednim.

 

Baterie typu BK 95, automatyczne, bez dławików do 200 kvar produkcji Taurus-TechnicBaterie kondensatorów firmy przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach o napięciu do 400 V przy równomiernym obciążeniu faz, praktycznie wolnych od zawartości wyższych harmonicznych. Baterie serii BK 95-0/1/2/3 służą do kompensacji współczynnika mocy w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz do kompensacji miejscowej. 

 

Baterie typu KMN napowietrzne, bez dławików ochronnych produkcji ELMA EnergiaPrzeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach 400, 525 i 690V. Dzięki ocynkowanej metalowej obudowie malowanej proszkowo o stopniu ochrony obudowy IP54, baterie KMN mogą być instalowane w warunkach zewnętrznych. 

 

Baterie typu BK-T-95 automatyczne produkcji Twelve ElectricPrzeznaczone są do prowadzenia automatycznej kompensacji mocy biernej w trójfazowych sieciach nn o napięciu znamionowym od 210V przez 400V aż do 660V. Mogą być stosowane do prowadzenia kompensacji zarówno centralnej, jak i grupowej. 

 

Bateria typu BKT-88N automatyczna bez dławików do 1200kVar produkcji Taurus-TechnicPrzeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach o napięciach 400, 525, 660 V przy równomiernym obciążeniu faz. Są urządzeniami w pełni zautomatyzowanymi, samodzielnymi, zapewniającymi utrzymanie współczynnika mocy na żądanym poziomie. 

 

Baterie typu BKL-DHr z dławikami  produkcji LOPIPrzeznaczone są do kompensacji mocy biernej indukcyjnej w trójfazowych sieciach nN zawierających wyższe harmoniczne przy założeniu równomiernego obciążenia faz. Znajdują najczęściej zastosowanie w zakładach przemysłowych, w których znaczący udział stanowią odbiorniki nieliniowe...

 

Baterie typu BKD-95 z dławikami do 1200kVarprodukcji Taurus-TechnicW elektroenergetycznych sieciach zasilających - z zawartością wyższych harmonicznych - nie jest możliwa prawidłowa korekcja współczynnika mocy za pomocą konwencjonalnych baterii kondensatorów.

 

Bateria BK-T-3fprodukcji Twelve ElectricPrzeznaczona jest do kompensacji mocy biernej w systemach o niesymetrycznym obciążeniu faz. Sposobem pomiaru i regulacji bateria ta przełamuje, od lat obowiązujący w procesie automatycznej kompensacji mocy biernej, wymóg dotyczący symetrii obciążenia.

 

Bateria typu TN-D na łącznikach tyrystorowych do regulacji w każdej fazie produkcji ELMA EnergiaKompensatory nadążne serii TN i TN-D stanowią najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie kompensacji mocy biernej w klasie automatycznie regulowanych baterii kondensatorów.

 

Kondensator MKT 2,5kvar/400V ELMA EnergiaTrójfazowy gazowy kondensator niskich napięć do baterii z regulacją w każdej fazie indywidualnie. Dzięki wyprowadzeniom L1, L2, L3 oraz dwóch zacisków „N” umożliwia połączenie zwijek kondensatora w dowolnej konfiguracji: w gwiazdę lub w trójkąt.

 

Kondensatory MKPg ElectroniconPrzeznaczone są do kompensacji indukcyjnej mocy biernej (poprawy współczynnika mocy tgφ) w przemysłowych sieciach trójfazowych przy założeniu równomiernego obciążenia faz. Kondensatory mogą być montowane zarówno przy odbiornikach (kompensacja indywidualna),

 

Kondensatory CSADG ZEZ SilkoFirma ZEZ Silko opracowała nowy typ kondensatorów mocy które są wypełnione gazem zamiast żelu czy oleju. Mogą być one używane zarówno do kompensacji indywidualnej, jak również stosowane w bateriach kondensatorów do centralnej kompensacji mocy biernej.

 

Kondensator MKG 10kvar/400V ELMA EnergiaTrójfazowy gazowy kondensator MKG z czujnikiem temperatury, do kompensacji mocy biernej niskich napięć. Cylindryczna obudowa gwarantuje minimalne gabaryty i doskonałe warunki wymiany ciepła z otoczeniem. Obudowa wyposażona jest w podwójne zabezpieczenie nadciśnieniowe...

 

Kondensatory CLZ CIRCUTORKondensatory suche w obudowie cylindrycznej, występujące w szerokiej gamie mocy i napięć zarówno dla częstotliwości 50 jak 60 Hz. Dzięki specjalnej budowie oraz zastosowanym procesom produkcyjnym i testowym, kondensatory cylindryczne CLZ charakteryzują się wysoką jakością i długą żywotnością.

 

Kondensatory LPC ETI PolamStosowane do kompensacji mocy biernej odbiorników indukcyjnych (transformatorów, silników elektrycznych, prostowników, lamp fluorescencyjnych i innych odbiorników przemysłowych) indywidualnie oraz jako montowane w automatycznych systemach baterii kondensatorowych.

 

Kondensator ML1D NOKIANElementy kondensatora wykonane są z metalizowanej folii polipropylenowej, są samoregenerujące, suche i nie posiadają impregnatu w postaci cieczy. Każdy element kondensatora jest indywidualnie zabezpieczony opatentowanym zabezpieczeniem wewnętrznym. 

 

Kondensatory serii K.99/3 Twelve ElectricTrójfazowe kondensatory, przeznaczone do  indywidualnej lub grupowej kompensacji mocy biernej. Konstrukcja obudowy zapewnia prosty montaż mechaniczny i elektryczny. Specjalne wykonanie obudowy pozwala uzyskać stopień szczelności max. IP56.   

 

 

 

wstecz