ROZDZIELNICE SN

Znajdujące się w naszej ofercie handlowej rozdzielnice SN są produkowane przez renomowane firmy krajowe i zagraniczne, obecne na naszym rynku. Są to rozdzielnice tzw. wtórnego rozdziału energii, dla zakresu znamionowych prądów ciągłych ≤1600A, przeznaczonych dla energetyki, przemysłu i odbiorców indywidualnych. Prefabrykacja rozdzielnic u producenta i dostarczanie ich na budowę stało się istotnym przełomem w drugiej połowie XX wieku.

Są to najbardziej rozpowszechnione rozdzielnice SN, w których powietrze atmosferyczne pełni rolę izolacji międzyfazowej (między szynami, zaciskami i innymi elementami różnych faz), a także izolacji doziemnej. Wymienione elementy muszą oczywiście wspierać się na izolatorach, tak więc w rzeczywistości rozdzielnica powietrzna ma izolację stało-powietrzną. 

W każdej rozdzielnicy z izolacją powietrzną lub gazową SF6 muszą być zastosowane także elementy wsporcze i przepustowe ze stałych materiałów izolacyjnych oraz osłony izolacyjne. Można więc stwierdzić, że rozdzielnice te są w rzeczywistości urządzeniami o izolacji mieszanej. Możliwość znacznej redukcji odstępów izolacyjnych, uniezależnienie się od wpływów środowiska oraz zwiększenie bezpieczeństwa obsługi są podstawowymi zaletami izolacji stałej. 

Rozdzielnice z izolacją gazową to urządzenia w osłonie metalowej, w których przynajmniej niektóre przedziały wypełnione są innym medium izolacyjnym niż powietrze atmosferyczne. Lepsze od powietrza własności izolacyjne gazów pozwoliły na istotne zmniejszenie odległości izolacyjnych, a tym samym uzyskanie mniejszych gabarytów urządzeń. 

Rozdzielnica Mm20Jest to tradycyjna rozdzielnica, najczęściej stosowana w stacjach miejskich w minionych latach. Przeznaczona jest do ustawienia w wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego jako przyścienna lub wolnostojąca. 

 

Rozdzielnica RSLWystępuje w 7 wariantach: w zależności od typu zastosowanego rozłącznika i rozwiązania napędu. Jest bardzo uniwersalna, gdyż uwzględnia możliwość zabudowania większości rozłączników, dostępnych na rynku. 

 

Rozdzielnica MSA-LStosuje się ją w sieciach energetyki zawodowej i przemysłowej jak również w stacjach transformatorowych SN/nn. Przystosowana jest do pracy w sieciach Smart Grid. Poszczególne pola o szer. 750mm dla 24kV wykonane są z blachy ocynkowanej, która jest zaginana a następnie nitowana – wyeliminowano w ten sposób spawanie, które uszkadza ochronną powierzchnię cynku. 

Rozdzielnica PegasoJest to rozdzielnica dwuprzedziałową wyposażoną w  nowoczesną aparaturę łączeniową w postaci obrotowych rozłączników i odłączników w izolacji powietrznej z dwuprzerwowym układem styków. Pozwala to uzyskać niewielkie gabaryty pól; szerokość pola liniowego i transformatorowego tylko 500 mm.

 

Rozdzielnica RotoblokJest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową w osłonie metalowej, wykonanej z blachy ocynkowanej, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesna aparaturę łączeniową w izolacji powietrznej. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi. 

 

Rozdzielnica RSSPrzeznaczona jest do stosowania w stacjach transformatorowych, jak i w złączach kablowych SN w szczególności tam, gdzie niedopuszczone są rozwiązania z izolacją SF6. Zaletą rozdzielnicy jest kompaktowy układ o szerokości pola 750mm i głębokości 950mm. 

 

Rozdzielnica UniSecWnętrzowa rozdzielnica średniego napięcia rozdziału wtórnego w izolacji powietrznej. UniSec jest efektem nieustającego dążenia firmy ABB do stworzenia produktu mogącego sprostać ciągle zmieniającym się wymaganiom rynku. Jest nową rozdzielnicą, zastępującą popularną rozdzielnicę UniSwitch. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego wyposażenia możliwe jest wykonanie pola o szer. 375mm. 

 

Rozdzielnica SimosecPrefabrykowana, 3-fazowa, metalowo-okapturzona rozdzielnica wnętrzowa z badaniami typu zgodnie z IEC 60 298 i VDE 0670 część 6, dla pojedynczych systemów szyn zbiorczych. Stosuje się ją do rozdziału energii w sieciach rozdzielczych o prądzie szyn zbiorczych do 1250 A. Modułowa, kompaktowa konstrukcja z pojedynczymi polami, dowolnie ustawianymi i z możliwością rozbudowywania umożliwia szerokie zastosowanie. 

 

Rozdzielnica SM6Modułowa rozdzielnica SM6 jest to ujednolicony zestaw pól wyposażonych w aparaturę łączeniową z SF6 lub próżniową z izolacją powietrzną. Obszerna grupa modułów rozdzielczych i sterowniczych w metalowych obudowach na napięcia do 24kV sprawia, że rozdzielnicę w prosty sposób można dostosować do konkretnych potrzeb i wymagań. W modułach można zainstalować wyłączniki stacjonarne i wysuwne w izolacji gazowej i próżniowej, rozłączniki, odłączniki oraz styczniki. 

 

Rozdzielnica MILE w izolacji powietrznejJest to najnowocześniejsza konstrukcja rozdzielnicy SN na rynku klasy „Metal Clad” z pojedynczym systemem szyn. Zastosowano w niej wyłącznik o wysokiej trwałości mechanicznej i napędzie elektromagnesowym, montowany na wysuwnej kasecie. Rozdzielnica zapewnia cichą pracę, brak drgań oraz pełne bezpieczeństwo poprzez zaawansowaną logikę blokad i odporność na łuk wewnętrzny. Wszystkie operacje łączeniowe przeprowadzane są przy zamkniętych drzwiach. 

 

Rozdzielnica XiriaJest to nowoczesna, małogabarytowa rozdzielnica średniego napięcia. Zaprojektowana została z myślą o wykorzystaniu w rozdzielczych sieciach pierścieniowych. Dostępna jest wersji 2-polowej, 3-polowej, 4-polowej oraz 5-polowej. 

 

Rozdzielnica 8DJHMożliwość elastycznej konfiguracji jest czynnikiem decydującym o wyborze rozdzielnicy SN. Rozdzielnica 8DJH dzięki swej modułowej budowie jest doskonałym przykładem takiego rozwiązania. Rozdzielnica może być konfigurowana w dowolny sposób nie tylko w ramach bloków pól, ale także w bardziej złożonych układach. Opcjonalnie pola i bloki pól mogą być rozbudowywane. 

Rozdzielnica TPMKompaktowa rozdzielnica średniego napięcia typu pierścieniowego (RMU - Ring Main Unit) w izolacji gazu SF6 do zastosowań wnętrzowych. Przeznaczona jest do zasilania i rozdziału energii w promieniowych i pierścieniowych sieciach miejskich, w przemyśle oraz wszędzie tam gdzie niezwykle pożądane są niewielkie rozmiary rozdzielnic przy zachowaniu wysokich parametrów technicznych. 

 

Rozdzielnica CGMCOSMOSSystem cgmcosmos jest złożony z kompaktowych i modularnych szaf z izolacją SF6, które umożliwiają dowolną konfigurację elektrycznej sieci dystrybucyjnej rozdziału wtórnego do 24 kV. Zarówno urządzenia  łącznikowe, jak i szynoprzewody, całe umieszczone są w wykonanym ze stali nierdzewnej, na stałe  zaspawanym zbiorniku napełnionym SF6. Powstaje w ten sposób w pełni izolowane pole. 

 

Rozdzielnica SafePlusRozdzielnica kompaktowa SafePlus, podobnie jak SafeRing jest całkowicie hermetycznym systemem, którego zasadniczym elementem jest zbiornik z sześciofluorkiem siarki, wewnątrz którego zawarte są wszystkie elementy będące pod napięciem, oraz gdzie zachodzą wszelkie operacje łączeniowe. Konstrukcja i wyposażenie tej rozdzielnicy pozwala na wykonanie modułu o szerokości nawet 325mm. 

 

Rozdzielnica RM6Rozdzielnica kompaktowa, wolnostojąca, izolowana składająca się z 1 do 4 zintegrowanych jednostek funkcjonalnych o małych wymiarach. W maksymalnie zredukowanych, kompaktowych wymiarach RM6 zawiera wszystkie funkcje wymagane w sieci promieniowej SN lub w otwartym pierścieniu tj. przyłączenie, zasilanie i zabezpieczenie jednego lub dwóch transformatorów.

 

 

 

wstecz