Rozłączniki i odłączniki wnętrzowe średniego napięcia w izolacji powietrznej stanowią główny trzon naszej oferty handlowej. W ciągu ponad 20 lat działalności dostarczyliśmy wiele tysięcy tych aparatów do krajowej energetyki. Uwzględniając wielorakie wymagania klientów i złożoną specyfikę rynku wprowadziliśmy do naszej oferty wyroby trzech wiodących producentów: ZWAE, ABB i UESA. 

Odgrywają ogromną rolę w obszarze średnich napięć, dzięki ich zdolności do łączenia prądów roboczych i załączania prądów zwarciowych, choć bez możliwości ich wyłączania. Zapewniają też bezpieczną przerwę izolacyjną w stanie otwarcia.

Odłączniki i uziemniki SN są aparatami trójfazowymi, zaopatrzonymi w napęd ręczny lub silnikowy. Produkowane obecnie aparaty różnią się od starszych typów izolatorami z tworzyw syntetycznych, zoptymalizowanymi torami prądowymi, w tym stykami oraz sztywniejszymi podstawami, wykonanymi z profili głęboko tłoczonych lub rur kształtowych. 

Rozłączniki OM i OMBRozłączniki OM i OMB. Z uwagi na wiele wariantów konstrukcyjnych, szeroki zakres dodatkowego wyposażenia oraz możliwość współpracy zarówno z napędami obrotowymi (NR1), jak i posuwistymi (NRW04, NR3), ręcznymi i silnikowymi, rozłączniki te są najbardziej uniwersalnym zamiennikiem w miejsce rozłączników starego typu do dowolnych rozdzielnic i stacji.

 

Rozłączniki NAL i NALFRozłączniki NAL i NALF. Dzięki swoim zaletom stosowane są w stacjach wieżowych, a wraz z napędem silnikowym elektrycznym w zestawach zdalnie sterowanych. Są używane do modernizacji pól ze starszymi aparatami typu OR, ORB, OR4 i OR5. 

 

Rozłączniki KL i KLFRozłączniki KL i KLF. Oparte są na prostej konstrukcji odłącznika, który po dodaniu instalacji gaszącej i mechaniki napędu staje się rozłącznikiem.Rozłączniki te do gaszenia łuku wykorzystują gazujące komory teleskopowe, ze stałym materiałem gazującym. 

 

Rozłączniki OR4 i OR5Rozłączniki OR4 i OR5. Rozłączniki starego typu, wciąż użytkowane jeszcze w polach rozdzielnic SN, produkowane dawniej przez zakłady ZWAR,obecnie dostępne w ofercie serwisowej. 

 

Rozłączniki OR i ORBRozłączniki OR i ORB. Te rozłączniki starego typu wciąż jeszcze spotykane są i pracują w istniejących rozdzielnicach SN. Są one konstrukcją ustępującą, wycofywaną i zamienianą na nowe typy rozłączników, niemniej w ramach konkretnych potrzeb dostępne są jeszcze w ofercie serwisowej.

Rozłączniki C4Rozłączniki C4. Ten typ aparatu dedykowany jest szczególnie do wyposażenia pól w nowych rozdzielnicach prefabrykowanych. Zwarta konstrukcja i specyficzna zasada działania to podstawowe walory, umożliwiające na jego bazie budowę celek o małych gabarytach. 

 

Odłącznik OWIIIOdłącznik OWIII. Trójbiegunowe wnętrzowe aparaty, przeznaczone do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych, w których nie płynie prąd. W położeniu otwartym stwarzają widoczną i bezpieczną przerwę izolacyjną. 

 

 

Odłącznik OWDOdłącznik OWD. Odłącznik wnętrzowy jedno-, dwu- i trójbiegunowy, pracujący w zakresie czterech poziomów napięcia znamionowego: 1,2; 3,6; 12 i 24kV.  Przeznaczone są do pracy w położeniu pionowym lub poziomym i przewodzenia wysokich prądów znamionowych do 4000A. 

Odłącznik OWSOdłącznik OWS. Odłączniki typu OWS są łącznikami trójbiegunowymi o siecznym ruchu noży toru prądowego, przewidziane do stosowania we wnętrzowych urządzeniach rozdzielczych na napięcie 12kV i prąd ciągły 4000A. W tych odłącznikach wysokoprądowych docisk noży do styków jest realizowany poprzez specjalne nakładki stykowe. 

 

Odłącznik OJONOdłącznik OJON. Odłączniki trójbiegunowe do specjalnych zastosowań, w przedziale napięć 1; 3,6; 12 i 24kV, prąd ciągły 630 do 4000A. Warianty wykonania różnią się konstrukcją, wyposażeniem i rodzajem napędu. Na odłącznikach mogą być namontowane klasyczne uziemniki lub w uziemnik ze zdolnością załączania na zwarcie (OJWN).

 

Uziemnik EK6Uziemnik EK6. Uziemniki typu EK6 przeznaczone są do zastosowania w pomieszczeniach (wnętrzowe) do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych, w których nie płynie prąd. Uziemniki nabudowane na odłącznikach przeznaczone są do zwierania i uziemiania sieci odłączonej uprzednio od napięcia. 

 

Uziemnik UWIIIUziemnik UWIII. Przeznaczone są do uziemiania i zwierania obwodów elektrycznych odłączonych od napięcia. Stosowane są we wnętrzowych urządzeniach rozdzielczych wysokonapięciowych prądu zmiennego. Ich konstrukcja i odstępy międzybiegunowe są identyczne z aparatami,z którymi współpracują. 

 

 

 

wstecz