Łączniki pomocnicze odzwierciedlają stan położenia aparatów SN i WN w sieciach i stacjach transformatorowych. Sprzęgnięte z mechanizmami napędowymi tych aparatów służą do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych napędów, sterowania i sygnalizacji.

Łącznik PS-0/1

Przeznaczony do pracy w obwodach pomocniczych łączników średniego i wysokiego napięcia. Służy do odwzorowania położenia styków aparatu w położeniach skrajnych i pośrednich. 

Łącznik PS-3

Przeznaczony do pracy w obwodach pomocniczych łączników SN, gdzie zachodzi potrzeba precyzyjnego odwzorowania położenia styków aparatu. 

Łącznik LP-1Łącznik obwodów wtórnych służy do odwzorowania stanu aparatu poprzez sprzęgnięcie mechaniczne członów wykonawczych aparatu ze stykami łącznika.  

Łącznik NO2

Przeznaczony jest do pracy w obwodach wtórnych niskiego napięcia wyłączników, rozłączników, odłączników.  

 

 

wstecz