Dlaczego retrofit, a nie wymiana, remont, czy modernizacja? Wszystkie te pojęcia oznaczają albo czasochłonne przeróbki i adaptacje w istniejących rozdzielnicach, czy stacjach, albo też ich usunięcie i kompleksowy zakup nowych. Nowoczesna aparatura ze względu na nowe technologie i co za tym idzie z reguły mniejsze gabaryty, nie pozwala na proste zastąpienie starej. 

Wieloletnia współpraca z niemiecką firmą SZM z Bad Muskau umożliwia nam poszerzenie zakresu oferowanych propozycji retrofitu o pola rozdzielnic z wyłącznikami. Na życzenie klienta przedstawiamy i dostarczamy dopracowane konstrukcyjnie rozwiązania w oparciu o nowoczesne aparaty i urządzenia różnych producentów, uwzględniając budowę i parametry istniejących rozdzielnic. 

 

 

wstecz