Nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie dystrybucji aparatury rozdzielczej SN oraz zdobyta w tym zakresie dogłębna wiedza techniczna, skłoniły nas do poszerzenia usług, świadczonych na rzecz energetyki krajowej o pomoc w serwisowaniu eksploatowanych aparatów SN. 

Wieloletnia współpraca z niemiecką firmą SZM z Bad Muskau umożliwia nam poszerzenie zakresu oferowanych usług serwisowych o wyłączniki małoolejowe SCI1 i SCI4 oraz wyłączniki próżniowe VL1, NVL, VD4 i 3AH5. Uczestniczymy w tym na zasadzie pośrednictwa pomiędzy polskimi użytkownikami tych wyłączników, a oficjalnym ich serwisem, świadczonym przez SZM. 

 

 

wstecz