Są to aparaty wykonane z materiałów nieprzewodzących, stosowane w elektroenergetyce do podtrzymywania i izolowania elementów przewodzących. Z uwagi na zastosowanie, sposób montażu i materiały, użyte do ich wykonania, stanowią one bardzo szeroki asortyment, niezbędny do budowy stacji i linii elektroenergetycznych. Dlatego też w naszej ofercie handlowej posiadamy wyroby takich producentów jak: ZAPEL, LAPP, RADPOL, MICO Electric, BOPLAST, ELTOM, KUVAG, ENSTO, KIZO, Kołodziej, KPB Intra, IZO-TECH, ALCE. 

Jest to rodzaj izolatorów, stosowanych w rozdzielniach, stacjach i liniach napowietrznych jako wsporniki szyn, części łączników i bezpieczników oraz przewodów elektrycznych. Oprócz tradycyjnie wykonanych izolatorów porcelanowych, coraz częściej stosuje się też izolatory żywiczne i silikonowe.  

Izolatory liniowe wiszące to rodzaj izolatorów stosowanych w liniach elektroenergetycznych, przeznaczone do pracy mechanicznej tylko na rozciąganie. 

Służą do przeprowadzenia szyny lub przewodu pod napięciem przez ścianę uziemioną. Po dwóch stronach ściany mogą występować jednakowe lub różne warunki:powietrze w urządzeniu wnętrzowym i napowietrznym lub olej w transformatorze, kondensatorze, czy wyłączniku olejowym.  

Są to izolatory o specjalnym przeznaczeniu dla kolejowej sieci trakcyjnej. Stosowane są w miejscu mocowania, pomiędzy czołem konstrukcji wsporczej, a wysięgnikiem, ponieważ wysięgniki znajdują się wraz z siecią jezdną pod napięciem i konieczne jest ich odizolowanie od konstrukcji. 

1-Izolatory wsporcze wnętrzowe porcelanowe typu: J4-75 i J4-125Znajdują zastosowanie w rozdzielnicach i stacjach transformatorowych do izolowania od siebie elementów będących pod napięciem i od elementów uziemionych.  

 

2- Izolatory wsporcze wnętrzowe żywiczne w zależności od producenta w typach: JO8, MCL-I, SGA, SGB, SGCSą to izolatory stosowane w stacjach i rozdzielnicach elektroenergetycznych, przeznaczone do izolowania elementów pod napieciem w warunkach wnętrzowych. 

 

3 - Izolatory wsporcze wnętrzowe pojemnościowe w zalezności od producenta w typach: JOR, MCL-I-SC, WR, SGB, RWIzolatory z dzielnikiem napięcia, służące do stałej kontroli obecności napięcia na szynach i w aparatach wnętrzowych SN.  

 

Izolatory aparatowe wsporcze i napędowe typu: J4-125-S, OW3, SN 20Przeznaczone są jako elementy wsporcze i napędowe do izolowania elementów przewodzących w elektroenergetycznych aparatach wnętrzowych i napowietrznych.  

 

Izolatory stacyjne wsporcze napowietrzne w zależności od producenta w typach: C4-125, ISWN 4/20, MCL-INStosowane w liniach elektroenergetycznych oraz w rozdzielnicach napowietrznych jako wsporniki szyn i części odłączników oraz bezpieczników.  

 

Izolatory liniowe stojące pniowe w zależności od producenta w typach: LWP, LWZ, SDIPowszechnie stosowane jako elementy wsporcze izolujące przewody w liniach elektroenergetycznych SN.  

 

Izolatory przepustowe stacyjne wnętrzowe i napowietrzno-wnętrzowe w zależności od producenta w typach: SP,  SPN, GFD, MCL-IWNSą to izolatory z zatopionym prętem miedzianym, służące do przejścia przez scianę lub przegrodę w rozdzielni wnętrzowej oraz na wejściu linii napowietrznej lub kablowej do rozdzielni wnętrzowej.  

 

8 Izolatory przepustowe szynowe w zależności od producenta w typach: SPS, SPSN, SPN, SPWSG, DGFI, BWR, MCL-IPPrzeznaczone są do przeprowadzenia szyny pod napięciem przez ścianę uziemioną. Budowa i sposób montażu uzależnione są od istniejących w rozdzielni parametrów elektrycznych i gabarytowych. 

 

Izolatory przepustowo-wsporcze w zależności od producenta w typach: IPW.RV, MCL-IMPSą to izolatory między przegrodowe, dedykowane do konkretnych typów rozdzielnic wnętrzowych. 

 

Izolatory liniowe wiszące długopniowe w zależności od producenta w typach: LP, CS80, SGL, ISI-SLY, SDIZnalazły zastosowanie w liniach elektroenergetycznych SN i WN do podwieszania przewodów i przeznaczone są do pracy mechanicznej na rozciąganie.  

 

Izolatory trakcyjne typu: LT 40, LT60Specjalnie przeznaczone do kolejowej sieci trakcyjnej, montowane pomiędzy czołem konstrukcji wsporczej, a wysięgnikiem, ponieważ wysięgniki znajdują się wraz z siecią jezdną pod napięciem i konieczne jest ich odizolowanie od konstrukcji.  

 

Nasadka kompozytowa NO i nasadka żeliwna NPrzeznaczone są do mocowania przewodów szynowych do izolatorów wsporczych wnętrzowych. Nasadkę tworzą dwa elementy łączone śrubami. 

 

 

 

 

wstecz