Są to napowietrzne stacje transformatorowe, przeznaczone do zasilania odbiorców wiejskich, ale też podmiejskich, osiedlowych i przemysłowo-usługowych z sieci napowietrznej lub kablowej SN. Dostępność tych sieci jest kluczem do możliwości szybkiej i taniej budowy tej formy zasilania. Służąc Państwu wyceną, kompletacją i dostawą tego typu urządzeń opieramy się na możliwościach produkcyjnych ZPUE Włoszczowa, Alpar Kozienice, Strunobet Kuzki, PAS Czarnowo, PRE Biel Piekary, LAMEL Pępowo. 

Krajowa oferta stacji słupowych jest bardzo szeroka i obejmuje wiele typów stacji. Zróżnicowane parametry, a także różnorodne rozwiązania konstrukcji nośnych takich stacji umożliwiają postawienie ich w różnych lokalizacjach na terenie kraju, nawet na obszarach górskich lub trudnodostępnych. Ponadto pozwalają na optymalny dobór ich wyposażenia, dostosowany do potrzeb inwestora. Do szczegolnych wykonań stacji napowietrznych zaliczamy stacje typu STSL dla terenów górskich i STSd oraz STSdP na żerdziach drewnianych.

Stacje typu STSRWykonane są z pojedynczego słupa z żerdzi wirowanej o wytrzymałości 10 lub 12kN oraz długościach 10,5 lub 12m lub z dwóch żerdzi wirowanych o wytrzymałości 10kN oraz długościach 10,5 lub 12m, złączonych ze sobą elementami stalowymi. 

 

Stacje typu STSpZbudowane są ze słupa wykonanego z pojedynczej lub podwójnej żerdzi strunobetonowej wirowanej typu E lub EPV, która może mieć wysokość w przedziale od 8,2 do 18 metrów i siłę wierzchołkową na poziomie 4,3-17,5kN.

 

Stacje typu STSp(b)Wykonuje się je z dwóch żerdzi strunobetonowych wirowanych typu E: liniowej o długości od 10,5 do 15m i wytrzymałości do 17,5kN (zależne od potrzeb linii zasilającej) i transformatorowej o długości 10,5 lub 12m. 

 

Stacje typu STSpb-WSą to stacje stawiane na dwóch żerdziach strunobetonowych wirowanych, przy czym pod transformator stosowana jest krótsza żerdź o wytrzyymałości do 17,5kN. Umożliwiają zastosowanie transformatorów 630, a nawet 800kVA. 

 

Stacje typu STNStacje te są zbudowane z żerdzi typu E o długościach: 8,2; 9; 10,5 lub 12m, o wytrzymałości od 6 do 35kN i umożliwiają zastosowanie transformatora do 630kVA. Konstrukcje opracowane zostały przez PTPiREE w 2007 roku. 

 

Stacje typu STEWykonane są z pojedynczego słupa z żerdzi wirowanej o wytrzymałości 33kN, co umożliwia wykonanie wielu wariantów wyposażenia z zastosowaniem transformatora do 630kVA. Kompletowane są na podstawie opracowania Energolinii z 2014 roku.

 

Stacje typu STSEWykonuje się je na słupach pojedynczych z żerdzi wirowanych typu E, wyposaża w transformator o mocy znamionowej maksymalnie do 630kVA i stosuje na napięcie do 20 kV. 

 

Stanowiska słupoweOferujemy również dostawy uzbrojonych w konstrukcje i osprzęt słupów do budowy linii napowietrznych nn i SN. Są to słupy z głowicami kablowymi, słupy funkcyjne z łącznikami do selekcjonowania linii i z możliwością realizacji telesterowania. 

 

 

 

wstecz