Wyłączniki średniego napięcia to asortyment, stanowiący dopełnienie naszej oferty handlowej w zakresie rodziny aparatów SN. Są one najważniejszym i najbardziej „odpowiedzialnym” aparatem w rozdzielni SN. Przeznaczone są do pracy w obwodach stacji elektroenergetycznych z zadaniem przewodzenia w sposób długotrwały i łączenia prądów roboczych, a przede wszystkim wyłączania prądów zakłóceniowych. 

Są one obecnie dominującym rozwiązaniem w obszarze średnich napięć. Współczesny wyłącznik próżniowy można uznać za bliski postulowanemu od wielu lat ideałowi wyłącznika bezobsługowego, dzięki hermetycznej budowie układu gaszeniowego i wysokiej trwałości łączeniowej próżniowych komór gaszeniowych. Jest on również najbardziej przyjazny dla środowiska, nie zawierając niebezpiecznych substancji gazowych i ciekłych. 

Wyłączniki w izolacji SF6 (sześciofluorek siarki) częściej znajdują zastosowanie w nowo projektowanych i instalowanych rozdzielnicach, rzadziej jako retrofit. Zastosowano w nich technologię gaszenia łuku elektrycznego tzw. technikę samosprężną (np. w HD4). Jest to połączenie techniki sprężania i samowydmuchu dla wszystkich wartości prądu roboczego. 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce nazewnictwem technicznym potoczne określenie „stycznik” odnosi się do rozłącznika stycznikowego o napędzie maszynowym, a więc łącznika zestykowego mechanizmowego, o sile zwrotnej z napędem maszynowym. Styczniki mogą przewodzić i łączyć prądy robocze i przeciążeniowe, podobnie jak pozostałe rozłączniki średnich napięć. 

Wyłącznik VD4 prod. ABBStosowane w obwodach rozdziału energii elektrycznej i służą do wyłączania i ochrony linii kablowych, podstacji dystrybucyjnych, silników, generatorów, transformatorów i baterii kondensatorowych. Wyłącznik VD4 jest połączeniem nowej technologii w konstrukcji wyłącznikowych komór próżniowych, zalanych w biegunie z napędem zasobnikowo-sprężynowym.

 

Wyłącznik 3AE5 prod. SiemensSiemens opracował nowy wyłącznik kompaktowy średniego napięcia. Model Sion 3AE5 jest obecnie najmniejszym aparatem tego rodzaju w ofercie firmy. Dzięki mniejszym gabarytom urządzenia producenci rozdzielnic mogą ograniczyć wymiary rozdzielnic SN, a co za tym idzie, także optymalizować je pod względem kosztów. 

 

Wyłącznik SION prod. SiemensPrzeznaczone są dowszelkiego rodzaju zadań łączeniowych w sieciach rozdzielczych średniego napięcia, do zabudowy we wszystkich powszechnie stosowanych, nowych, izolowanych powietrzem rozdzielnicach średniego napięcia oraz do modernizacji rozdzielnic istniejących.

 

Wyłącznik TM2C prod. TavridaZespół łaczeniowy ISM/TEL w wykonaniu Shell oraz zespół sterowniczy CM/TEL, umieszczone na zespole jezdnym DPC-4 i razem zmontowane tworzą wyłącznik próżniowy wysuwny o symbolu TM2C. Cechą szczególną i wyróżniającą wyłączniki Tavrida Electric jest napęd elektromagnesowy zastosowany w zespole łączeniowym.

Wyłącznik HVX prod. Schneider ElectricŁączy najnowocześniejszą technologię ze sprawdzonym i niezawodnym wykonaniem. Szczególnie nadaje się do zastosowania w nowych projektach jak i do modernizacji. Dzięki kompaktowej konstrukcji zapewnia oszczędność miejsca. Produkowany jest zarówno z otwartą, jak i zakrytą konstrukcją biegunów. 

Wyłącznik VC1 prod. JM-Tronik

Trójfazowy wyłącznik próżniowy średniego napięcia typu VC-1 jest przeznaczony do łączenia prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz we wnętrzowych urządzeniach rozdzielczych na napięcie znamionowe 12kV, 17,5kV, 24kV oraz 36kV. Wyłącznik służy do załączania i wyłączania prądów pod obciążeniem oraz w warunkach zwarciowych. 

Wyłącznik e-Bravo prod. Elektrometal-Energetyka

Jest nowoczesnym aparatem łączeniowym średniego napięcia, przystosowanym do współpracy z rozdzielnicami średniego napięcia oraz w wykonaniu stacjonarnym - jako zamiennik starych aparatów małoolejowych, przy wykorzystaniu specjalnych wykonań retrofitowych i zapewnia pełną zamienność z wcześniej stosowanymi wyłącznikami typu: SCJ, WMPWZ, WMSWP oraz IO. 

Wyłącznik NVL prod. OrmazabalWyłącznik ten składa się z ramy podstawowej, na której montowane są bieguny łączeniowe wyłącznika oraz napęd. Bieguny łączeniowe wyłącznika obejmują próżniowe komory łączeniowe z systemem styków, sprężyny docisku oraz sprężyny wyłączające. W zależności od parametrów, wyłączniki te mogą być dostarczane z odstępami osi przyłączy 150, 210 i 275 mm. 

Wyłącznik VCB/TEL prod. TavridaPodstawowe cechy wyłączników średnich napięć VCB/TEL to wysokiej jakości komory próżniowe własnej konstrukcji, napęd elektromagnesowy z zatrzaskiem magnetycznym, małe gabaryty i masa, możliwość zastosowania w dowolnego typu rozdzielnicach, bezobsługowa praca w całym okresie eksploatacji (30 000/50 000/150 000 zadziałań). Urządzenia posiadają atesty laboratorium KEMA w Holandii  oraz polskie certyfikaty. 

Wyłącznik Evolis prod. Schneider ElectricWyłącznik próżniowy typu Evolis spełnia bieżace i przyszłe standardowe wymagania niezawodnościowe dla urządzeń elektrycznych zgodnie z wymaganiami norm i ochrony środowiska. Stanowi on kwintesencję dorobku technicznego Merlin Gerin. Jest przewidziany dla wszelkich zastosowań, zarówno dla instalacji nowych jak i modernizowanych w energetyce zawodowej, przemysłowej, dla procesów technologicznych jak i w budownictwie. 

 

Wyłącznik HD4 w izolacji SF6 prod. ABBStosowane w dystrybucji energii elektrycznej do kontroli i ochrony linii kablowych, linii napowietrznych, transformatorów, podstacji dystrybucyjnych, silników, prądnic, baterii kondensatorów. Dzięki technice wyłączania opartej na SF6, wyłączniki HD4 nie generują przepięć operacyjnych, a zatem świetnie nadają się do modernizacji, przebudowy i poszerzania starszych instalacji gdzie silnik, linia kablowa mogą być szczególnie wrażliwe na naprężenia dielektryczne. 

 

Wyłącznik LF w izolacji SF6 prod. SchneiderAparaty LF są trójbiegunowymi wyłącznikami średniego napięcia dla instalacji wnętrzowych. Służą do załączania / wyłączania i zabezpieczania publicznych, przemysłowych i wielkomiejskich sieci rozdzielczych o napięciach 7.2 – 17.5 kV. Z racji swych asejsmicznych właściwości (mała podatność na wibracje) wyłączniki LF są szczególnie użyteczne w instalacjach elektrowni nuklearnych i cieplnych oraz w przemyśle ciężkim, petrochemicznym itp. 

 

Stycznik VSC prod. ABBStyczniki V-Contact VSC przeznaczone są do sterowania urządzeń elektrycznych w przemyśle, w sektorze usług, sektorze morskim itd. Dzięki wykorzystaniu technologii wyłączania wraz z wykorzystaniem komór próżniowych mogą pracować w szczególnie trudnych warunkach. Nadają się znakomicie do sterowania i ochrony silników, transformatorów, do korekcji współczynnika mocy zasobników mocy, układów przełączających itp. 

Stycznik Rollarc prod. Schneider ElectricWnętrzowy stycznik trójbiegunowy typu Rollarc wykorzystuje sześciofluorek siarki (SF6) jako izolację i środek gaszący. Jako zasadę gaszenia łuku elektrycznego wykorzystano tu zjawisko łuku wirującego. Trójbiegunowy aparat bazowy tworzą trzy komory wypełnione gazem SF6 przy ciśnieniu względnym 2,5 bara, umieszczone we wspólnej obudowie izolacyjnej. Obudowa ta mieści w sobie wszystkie aktywne (pod napięciem) części aparatu. 

 

Stycznik 3TL prod. SiemensStyczniki próżniowe 3TL to styczniki trójbiegunowe o napędzie elektromagnetycznym dla aparatów rozdzielnic średniego napięcia. Jest to aparatura łączeniowa o ograniczonej wytrzymałości zwarciowej na załączanie i wyłączanie do zastosowania przy wysokiej częstości łączeń, do 1 mln elektrycznych cykli łączeniowych wzgl. 3mln mechanicznych cykli łączeniowych. 

 

Stycznik CXP - ELMA EnergiaStyczniki próżniowe typu CXP-630-12kV przeznaczone są do bezpośredniego lub zdalnego łączenia obwodów w sieciach prądu zmiennego 50/60Hz, o maksymalnym napięciu pracy 12kV i prądzie znamionowym do 630kV. Przeznaczone są przede wszystkim do częstego łączenia silników, transformatorów oraz kondensatorów. 

 

Stycznik HTV prod. ORAMTrójfazowe styczniki próżniowe średniego napięcia typu HTV (z napędem elektromagnesowym) wykonane są na znamionowe prądy: 250 oraz 400A w dwóch wersjach, jako bezzapadkowe lub jako zapadkowe. Przeznaczone są do łączenia tylko obwodów prądu przemiennego o częstotliwości 50 oraz 60 Hz (stosowanie w obwodach prądu stałego jest niedopuszczalne), w szczególności do sterowania silników elektrycznych przy napięciu do 7,2 kV. 

 

 

 

wstecz