Są to urządzenia prefabrykowane przyłączane do sieci o napięciu 6÷20 kV i wyjątkowo do sieci 30 kV (np. kopalnie odkrywkowe). Służą one do zasilania sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, o napięciu 3×230/400 V. W stacjach tych instaluje się transformatory o mocach znamionowych od 160 do 1000 kVA. Stacje te przystosowane są do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia.

Stacje w obudowach betonowych to prefabrykowane kontenery składające się z trzech monolitycznych elementów żelbetowych: fundamentu, bryły głównej oraz dachu. Fundament posiada wydzielone misy olejowe, mogące pomieścić co najmniej 100% pojemności oleju z zamontowanych w stacji transformatorów w razie ich awarii oraz przedział kablowy z przepustami kabli SN oraz nN.  

Metalowe obudowy stosowane sa jako obudowy stacji transformatorowo-rozdzielczych średniej mocy z obsługą wewnętrzną. Są alternatywą dla stacji betonowych, traktowane jako obudowy lekkie. Konstrukcja z profili stalowych lub samonośna, osłonięta panelami wykonanymi z blach alucynkowych lub aluminiowych, co zapewnia skuteczną ochronę antykorozyjną. 

Specyficznym rozwiązaniem w kategorii stacji transformatorowych są złącza kablowe, wyposażone w małogabarytowe rozdzielnice SN. Są one przeznaczone są do zasilania odbiorców z sieci kablowej o układzie pierścieniowym poprzez "rozcięcie" układu i wykonanie odgałęzienia promieniowego. Rozwiązanie to umożliwia przeniesienie punktu podziału (granicy) pomiędzy użytkownikiem a ZE poza obszar użytkownika.  

Stacja betonowa typu Minibox 20/630 prod. ZPUE WłoszczowaJest to małogabarytowa stacja z obsługą zewnętrzną z możliwością zastosowania transformatora do 630kVA. Wysokość całkowita po posadowieniu wynosi 1850mm od poziomu gruntu. Gabaryty 2540x1975 przy masie 6600 kg.   

Stacja betonowa typu STLm-4,8/2,6b prod. Elektromontaż LublinJest to stacja dwutransformatorowa z obsługa zewnętrzną, która jest podzielona na cztery bloki funkcjonalne: dwa przedzialy transformatorowe, jeden przedział na rozdzielnicę SN oraz przedział z dwoma rozdzielnicami nN.  

 

Stacja betonowa typu KS 19-28z prod. WILK Krzyż WlkpMałogabarytową kompaktowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną z transformatorem o mocy max 630 kVA.Dostarczana jest kompletnie wyposażona.

 

Stacja betonowa typu Ormaset prod. Ormazabal PyskowicePrzeznaczona do sieci kablowych i napowietrznych do 24 kV i może być wyposażona w transformator olejowy o mocy 630 kVA. Wymiary stacji oraz jej elektryczne wyposażenie zależą od wymagań klienta.

 

Stacja betonowa typu MSRz-b prod. Elektro-Spark LublinBudynek wykonany jest z żelbetu C30/37 jako monolityczny odlew, co w połączeniu z hermetyczną technologią przepustów kablowych zapewnia całkowitą wodoszczelność i olejoszczelność w obydwu kierunkach. 

 

Stacja betonowa typu UES-K 192/282 prod UESA LubskoNiewielkie gabaryty sprawiają, że jest ona doskonałym rozwiązaniem na osiedlach mieszkaniowych, w pobliżu ciągów pieszych i dróg. Zwarta konstrukcja stacji i ich bogata kolorystyka ułatwiają wkomponowanie tych obiektów w otoczenie, bez zakłócania jego architektury. 

 

Stacja betonowa typu STKB prod. Apator Control ToruńKontenerowa stacja transformatorowa z obsługą wewnętrzną. Przeznaczona jest do ustawienia jako wolnostojąca w miejscu dogodnym pod względem lokalizacji i potrzeb odbiorców. 

Stacja betonowa typu Solar prod. EL-Q CzęstochowaStacja z obsługą od wewnątrz. Wyróżnia się wysoce wydajnym systemem wentylacji grawitacyjnej przy trzech pełnych ścianach. Umożliwia zamontowanie transformatora do 1000 kVA. 

 

Stacja betonowa typu KST/PAS 250/380 prod. PAS CzarnowoStacja przystosowana jest do obsługi wewnętrznej i posiada drzwi wejściowe do części z rozdzielnicami SN i nn oraz drzwi wejściowe do części z transformatorem. 

 

Stacja kontenerowa z obsługą od wewnątrz. W przypadku konieczności wykonania innej konfiguracji stacji producent służy fachowym doradztwem technicznym. 

 

Stacja betonowa typu 2KS 25-36w prod. WILK Krzyż WlkpJest to stacja z obsługą wewnętrzną, zestwiona z dwóch modułów obudowy i przystosowana do zabudowania dwóch transformatorów o mocy do 1000 kVA. 

 

Stacja betonowa typu Mrw-b 20/2x630 prod. ZPUE WłoszczowaStacja z wewnętrznym korytarzem obsługi, dedykowana do zabudowy dwóch transformatorów o mocy 630 kVA. Składa się z trzech monolitycznych elementów żelbetowych w klasie C30/37. 

 

Stacja metalowa typu STLm-3,4 prod. Elektromontaż LublinPrzewidziana jest do zasilania odbiorców, placów budów, dróg i autostrad dzieki lekkiej konstrukcji, przystosowanej do przesuwania lub przewożenia w terenie.

 

Stacja metalowa typu STK 630 prod. Lamel PępowoWykonanajest w formie kontenera przenośnego zbudowanego w oparciu o ramę z profili stalowych. Ochrona antykorozyjna ramy jest uzyskana poprzez cynkowanie ogniowe. 

 

Inteligentna stacja energetyczna typu SPS prod. ZPUE WłoszczowaJest to stacja z magazynem energii, przyłączami do źródeł OZE oraz ładowarkami do pojazdów elektrycznych. Rozwiązanie integrujące funkcje zdalnie zarządzanej,

 

Stacja metalowa typu STLm-mobile prod. Elektromontaż LublinJest to lekka stacja w obudowie metalowej, na podwoziu jezdnym – DMC 3,5T, z obsługą z zewnątrz, z możliwością łatwego dostępu do jej komponentów (transformator, rozdzielnica SN, rozdzielnica nN). 

Złącze kablowe SN typu ZKL prod. Elektromontaż LublinPrzeznaczone jest do podziału energii elektrycznej; „rozcięcia” układu pierścieniowego i wykonania odgałęzienia promieniowego w sieciach kablowych 15 i 20 kV.

 

Złącze kablowe SN typu ZK-SN prod. Lamel PępowoObudowy żelbetowe zbudowane są z dwóch części: bryły głównej, czyli ścian z fundamentem oraz dachu. Wykonane oddzielnie w formie jednolitych odlewów, a następnie skręcanych ze sobą. 

 

 

 

wstecz