Jest to łącznik zdolny do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach obwodu, które mogą obejmować działanie w określonych warunkach przeciążeniowych, jak również zdolny do przewodzenia, przez określony czas, prądów w warunkach anormalnych, takich jak zwarcie. Montaż aparatów możliwy jest na dowolnym typie słupa, bezpośrednio do słupa lub za pomocą dodatkowej konstrukcji mocujacej.

W rodzinie rozłączników napowietrznych wyróżniamy dwa podstawowe modele aparatów w wersji z uziemnikiem lub bez, w izolacji silikonowej, kompozytowej lub porcelanowej. Możliwe jest zastosowanie napędów obrotowych i posuwistych w urządzeniach na konstrukcji aparatu oraz napędów ręcznych i silnikowych. Rozłączniki dedykowane do pracy na wyższe prądy wyposażane są w specjalne komory gaszeniowe. Od pewnego czasu projektowane są w sieciach napowietrznych również rozłączniki w obudowie zamkniętej, gdzie gaszenie łuku odbywa się poprzez komory gaszeniowe próżniowe lub zestyki w zamkniętej izolacji SF6.

 

 

wstecz