Reklozer (ang. recloser) to samoczynny wyłącznik stosowany w napowietrznych sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia. Określenie samoczynny wynika z faktu, że może wyłączać uszkodzony odcinek linii SN bez udziału dyspozytora. Ma tę przewagę nad rozłącznikiem, że wyłącza prądy zwarciowe i może wykonać samodzielnie wielokrotny cykl Samoczynne ponowne załączanie (SPZ). 

W przypadku zainstalowania w linii reklozera (reklozerów) w momencie wystąpienia awarii zostaje automatycznie zidentyfikowane miejsce i rodzaj awarii. Jeśli zwarcie ma charakter trwały następuje odłączenie tylko określonego fragmentu sieci. Odbiorcy energii poza tym obszarem nie zauważają wystąpienia awarii. Reklozer w sieci pełni ponadto funkcje:

  • łącznika wykorzystywanego do zdalnej rekonfiguracji sieci,
  • układu automatyki realizującego cykle SPZ i przywracającego zasilanie na nieuszkodzonych odcinkach sieci,
  • miernika parametrów elektrycznych sieci,
  • układu rejestracji zdarzeń i przebiegu zakłóceń.

Umieszczenie reklozera w sieci jest równoznaczne z powtórzeniem właściwości pola liniowego rozdzielni SN głęboko w sieci, zawierającego wyłącznik próżniowy, układ pomiaru parametrów sieci, w pełni konfigurowalny układ automatyki zabezpieczeniowej zdolnej do wykonywania wielokrotnego szybkiego SPZ, układ gwarantowanego zasilania oraz układ współpracujący z elementami telesterowania i telesygnalizacji.

 

 

wstecz