Obok aparatury i urządzeń średniego napięcia, stanowiących główną domenę naszej działalności, podejmujemy się również w określonych przypadkach dostaw aparatury WN i części zamiennych do niej. Umowną granicą podziału aparatów elektroenergetycznych stało się napięcie 72,5 kV (według zaleceń IEC), poniżej którego lokują się napięcia średnie (SN) i od którego zaczyna się zakres napięć wysokich (WN).

Na ten podział wpływ miała zarówno struktura użytkowników tych urządzeń, jak i rozbieżna dla obu obszarów elektroenergetyki budowa urządzeń i technologia ich wytwarzania. Rozdzielnie sieci wysokich i najwyższych napięć, ze względu na konieczność zapewnienia dużych odległości izolacyjnych, od wielu dziesięcioleci były i są budowane w tzw. wykonaniu napowietrznym na otwartej przestrzeni, tzn. zestawiane z różnych rodzajów podstawowych aparatów WN: wyłączników, odłączników, uziemników, przekładników i ograniczników przepięć, ustawianych na osobnych konstrukcjach wsporczych. Napowietrzne aparaty WN budowane są jako urządzenia samodzielne, przeznaczone do instalowania na własnym fundamencie i konstrukcji wsporczej, przede wszystkim w warunkach napowietrznych, chociaż mogą być również stosowane w warunkach wnętrzowych – w rozdzielniach typu halowego. Podobnie jak w zakresie aparatów SN, taki i na tym obszarze staramy się oferować wyroby większości producentów, obecnych na naszym krajowym rynku.

 

 

wstecz