Baterie typu BKD-95 z dławikami do 1200kVarprodukcji Taurus-Technic

W elektroenergetycznych sieciach zasilających - z zawartością wyższych harmonicznych - nie jest możliwa prawidłowa korekcja współczynnika mocy za pomocą konwencjonalnych baterii kondensatorów. Kiedy w systemie sieci obecne są wyższe harmoniczne, mogą powstać rezonanse między indukcyjnością sieci (łącznie z wtórnym uzwojeniem transformatora zasilającego), a pojemnością załączonych stopni kondensatorowych. W rezultacie następuje wzrost amplitudy harmonicznej, szczególnie kiedy jej częstotliwość odpowiada częstotliwości utworzonego układu rezonansowego -powodując uszkodzenia kondensatorów baterii oraz innych układów elektronicznych pracujących w tej sieci.

 

 

 

wstecz