Baterie typu BKL-DHr z dławikami  produkcji LOPI

Przeznaczone są do kompensacji mocy biernej indukcyjnej w trójfazowych sieciach nN zawierających wyższe harmoniczne przy założeniu równomiernego obciążenia faz. Znajdują najczęściej zastosowanie w zakładach przemysłowych, w których znaczący udział stanowią odbiorniki nieliniowe  tj. przekształtniki częstotliwości i napędy prądu stałego oraz w większych obiektach biurowych i handlowych.

Zastosowanie odpowiednio dobranych dławików ochronnych zapobiega powstawaniu zjawisk rezonansowych oraz trwałemu przeciążeniu kondensatorów prądami wyższych harmonicznych.

 

 

 

wstecz