Baterie typu BK 95, automatyczne, bez dławików do 200 kvar produkcji Taurus-Technic

Baterie kondensatorów firmy przeznaczone są do kompensacji mocy biernej w sieciach o napięciu do 400 V przy równomiernym obciążeniu faz, praktycznie wolnych od zawartości wyższych harmonicznych. Baterie serii BK 95-0/1/2/3 służą do kompensacji współczynnika mocy w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz do kompensacji miejscowej. Są urządzeniami w pełni zautomatyzowanymi, samodzielnymi, zapewniającymi utrzymanie współczynnika mocy na żądanym poziomie. Wyposażone są w indywidualne zabezpieczenia i styczniki. Sterowane automatycznym, mikroprocesorowym regulatorem mocy biernej. Na życzenie kondensatory mogą być zabezpieczone rozłącznikiem bezpiecznikowym.
Baterie Taurus - Technic wykonywane są głównie w oparciu owysokiej jakiości kondensatory energetyczne firmy Nokian Capacitors, zbudowane z samoregulującego sie dielektryka. Są to kondensatory suche, w pełni bezpieczne dla środowiska naturalnego. W kondenatorach zastosowano specjalny, nowoczesny system chłodzenia.

 

 

 

wstecz