Łącznik LP-1Łącznik obwodów wtórnych służy do odwzorowania stanu aparatu poprzez sprzęgnięcie mechaniczne członów wykonawczych aparatu ze stykami łącznika.  

Stan styków łącznika wskazuje odpowiednie położenie aparatu. Standardowa liczba styków łącznika pomocniczego wynosi 12 (6NZ+6NO).

 Katalog

 

 

 

 

 

 

wstecz