Nasz oferta handlowa w ramach aparatury pierwotnej zwieńczona jest najprostszymi konstrukcyjnie aparatami w tej kategorii, którymi są ograniczniki przepięć. Służą one do ochrony urządzeń elektroenergetycznych zainstalowanych w sieciach WN, SN i nn, zarówno kablowych, jak i napowietrznych, od przepięć pochodzenia zewnętrznego oraz powstałych w wyniku czynności manewrowych. W tym zakresie również oferujemy wyroby większości producentów, obecnych na naszym rynku. 

Ograniczniki wytwarzane są jako aparaty jednofazowe, do włączania między przewód fazowy a ziemię. Ich zadaniem jest ochrona linii, transformatorów, generatorów i aparatury stacyjnej przed przejściowymi przepięciami, piorunowymi i łączeniowymi oraz ograniczenie czasu trwania i częstotliwości prądu następczego. Ograniczniki przez wiele lat budowane w układach zawierających szeregowo połączone iskierniki (proste lub magnetowydmuchowe) z nieliniowymi rezystorami z węgliku krzemu, zostały obecnie powszechnie zastąpione przez ograniczniki wykorzystujące warystory, tj. rezystory z tlenków metali o wybitnie nieliniowej charakterystyce napięciowo-prądowej. Podstawowym materiałem do produkcji warystorów jest tlenek cynku. Mieszanka tlenków metali w postaci proszku jest prasowana w elementy cylindryczne, spiekane w temperaturze od 1100 do 1200ºC. Warystory są zestawiane w stos zmiennooporowy, tworzący główną część elektryczną ogranicznika przepięć. Osłony ograniczników są izolatorami porcelanowymi lub kompozytowymi, przy czym w zakresie SN zdecydowanie przeważa ten drugi typ osłony w wykonaniu silikonowym. Takie rozwiązanie umożliwia instalację wnętrzową i napowietrzną.

W miejsce wycofanych odgromników zaworowych typu GZBb oraz ograniczników z typu GX…proponujemy nowsze rozwiązania z rodziny POLIM produkowanych przez ABB Hochspannungstechnik AG ze Szwajcarii. Na bazie wieloletnich doświadczeń z ogranicznikami MWD, MVK i MWK produkt z serii POLIM spełnia normę europejską IEC jak i amerykańską ANSI. W naszej ofercie handlowej znajdziecie Państwo ogranicznik PROXAR, produkcji rodzimej firmy Protektel, skierowany do ochrony przepięć w urządzeniach trakcji kolejowej, trolejbusowej, tramwajowej jak i w sieci energetycznej. Ogranicznik cechuje się stabilnością parametrów energetycznych nawet po wielokrotnych udarach, dużą zdolnością pochłaniania energii i dużą wytrzymałością zwarciową.

 

 

wstecz