Ograniczniki typu ASI prod. ApatorOgraniczniki przepięć typu ASI, nazywane dalej odciągowymi ogranicznikami przepięć, przeznaczone są do ochrony izolacji urządzeń elektroenergetycznych prądu przemiennego przed niszczącym działaniem przepięć piorunowych i łączeniowych, pełniąc jednocześnie funkcję napowietrznych izolatorów odciągowych dla napowietrznych linii średnich napięć. 

 

Ideą opracowania takiego rozwiązania było uproszczenie konstrukcji na słupowych stacjach transformatorowych oraz przy budowie napowietrznych linii SN gołych lub w osłonach izolacyjnych.  

Katalog PDF Ograniczniki typu ASI prod. Apator

 

 

wstecz