Przeznaczone są do wnętrzowego i napowietrznego podłączenia kabli o izolacji z tworzyw sztucznych do urządzeń, takich jak: transformatory, rozdzielnice, rezystory uziemiające, silniki itp., jak również do łączenia kabli ze sobą i ich rozgałęziania za pomocą odpowiednich akcesoriów. Odpowiednio zamontowane na powyższych urządzeniach posiadają stopień ochrony IP67.

 

 

wstecz