Rozdzielnica CGMCOSMOSSystem cgmcosmos jest złożony z kompaktowych i modularnych szaf z izolacją SF6, które umożliwiają dowolną konfigurację elektrycznej sieci dystrybucyjnej rozdziału wtórnego do 24 kV. Zarówno urządzenia  łącznikowe, jak i szynoprzewody, całe umieszczone są w wykonanym ze stali nierdzewnej, na stałe  zaspawanym zbiorniku napełnionym SF6. Powstaje w ten sposób w pełni izolowane pole. 

 

Na pełną modularność i możliwość późniejszej rozbudowy pozwala opatentowany system połączeń ORMALINK. Łukochronność zapewniająca bezpieczeństwo obsługi zgodnie z normą PN-EN 60298. Małe rozmiary i niska waga ułatwiają transport, instalację i wstawianie do  istniejących pomieszczeń przez wąskie drzwi i małe otwory. Jednostki  systemu CGMCOSMOS posiadają od frontu pokrywę przedziału kablowego  odpowiednio  zblokowaną,  dla zapewnienia  bezpiecznego  i wygodnego  dostępu  do głowic kablowych i gniazd bezpiecznikowych (umieszczonych  poziomo). Opcjonalnie gniazda przepustowe dla przewodów zasilających mogą być także  umieszczone na bocznych ścianach pola.

Katalog PDF Rozdzielnica CGMCOSMOS

 

 

wstecz