Rozdzielnice z izolacją gazową to urządzenia w osłonie metalowej, w których przynajmniej niektóre przedziały wypełnione są innym medium izolacyjnym niż powietrze atmosferyczne. Lepsze od powietrza własności izolacyjne gazów pozwoliły na istotne zmniejszenie odległości izolacyjnych, a tym samym uzyskanie mniejszych gabarytów urządzeń. 

Najpowszechniej stosowanym rodzajem izolacji gazowej stał się sześciofluorek siarki (SF6). Rozdzielnice te dedykowane są głównie do sieci pierścieniowej i montowane są w małogabarytowych stacjach kontenerowych. Są na ogół urządzeniami trzy- lub czteropolowymi, z polami transformatorowymi i liniowymi. Obecnie producenci proponują wersje rozbudowywalne, z możliwością pól sprzęgłowych i pomiarowych, co znacznie poszerza zakres zastosowania tych rozdzielnic. Z ich wykorzystaniem montowane są również w sieci prefabrykowane złącza kablowe SN. Coraz częściej wykorzystywane są też do modernizacji starych stacji, w tym również wieżowych.

 

 

wstecz