Wyłączniki w izolacji SF6 (sześciofluorek siarki) częściej znajdują zastosowanie w nowo projektowanych i instalowanych rozdzielnicach, rzadziej jako retrofit. Zastosowano w nich technologię gaszenia łuku elektrycznego tzw. technikę samosprężną (np. w HD4). Jest to połączenie techniki sprężania i samowydmuchu dla wszystkich wartości prądu roboczego. 

Choć obecnie w napięciach średnich dominują wyłączniki próżniowe,to w niektórych zastosowaniach, np. w łączeniu baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej, uważa się, że wyłączniki z SF6 są bezpieczniejsze, gdyż mają mniejszą tendencję do generowania przepięć. Wyłączenie w gazie SF6 zachodzi bowiem bez zrywania łuku oraz bez generowania przepięć. Takie charakterystyki zapewniają dużą żywotność elektryczną wyłącznika oraz ograniczają oddziaływania mechaniczne, elektryczne oraz termiczne na zabezpieczaną instalację. Bieguny wyłącznika, które zawierają część wyłączającą, zapewniają utrzymanie ciśnienia przez długi okres czasu (normy IEC 56 i CEI 17-1) oraz są bezobsługowe. Mechanizm napędu z zasobnikiem energii i dostępnymi wyzwalaczami umożliwia operacje załączenia i wyłączenia w zależności od działań operatora. Mechanizm napędu i bieguny zamontowane są na metalowej konstrukcji, która także współdziała z kinetyką styków ruchomych. 

 

 

wstecz