Wyłącznik VC1 prod. JM-Tronik

Trójfazowy wyłącznik próżniowy średniego napięcia typu VC-1 jest przeznaczony do łączenia prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz we wnętrzowych urządzeniach rozdzielczych na napięcie znamionowe 12kV, 17,5kV, 24kV oraz 36kV. Wyłącznik służy do załączania i wyłączania prądów pod obciążeniem oraz w warunkach zwarciowych. 

Może być stosowany w rozdzielnicach przeznaczonych do pracy w zakładach górniczych, przemysłowych i elektrowniach. Może pracować w miejscach  o wymaganej dużej częstości łączeń i dużej niezawodności działania jak również w obwodach wymagających samoczynnego ponownego załączenia (SPZ). Wyłącznik VC-1 podlega pełnym badaniom typu i spełnia wymagania norm: PN-EN 60694„Postanowienia wspólne dotyczące norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą” i PN-EN 62271-100 „Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”. 

Katalog PDF Wyłącznik VC1 prod. JM-Tronik

 

 

 

wstecz