Wyłącznik NVL prod. OrmazabalWyłącznik ten składa się z ramy podstawowej, na której montowane są bieguny łączeniowe wyłącznika oraz napęd. Bieguny łączeniowe wyłącznika obejmują próżniowe komory łączeniowe z systemem styków, sprężyny docisku oraz sprężyny wyłączające. W zależności od parametrów, wyłączniki te mogą być dostarczane z odstępami osi przyłączy 150, 210 i 275 mm. 

Dla wymiany wyłączników powietrznych i małoolejowych w otwartych polach rozdzielni, odstęp osi przyłączy może zostać odpowiednio zmodyfikowany, stosownie do wymagań klienta.

Katalog PDF PL Rozdzielnica CGMCOSMOS

Katalog PDF DE Rozdzielnica CGMCOSMOS

 

 

 

wstecz