Reklozer typu THO-RC27 prod. ZPUE S.A.Jest to automatyczny wyłącznik napowietrzny – reklozer, dla sieci Smart Grid. Składa się on z zespołu łączeniowego THO-RC27 oraz z zespołu sterowniczego SRC. 

Każdy biegun zespołu łączeniowego posiada własną komorę próżniową. Wszystkie bieguny są sprzężone mechanicznie wałem synchronizującym, co gwarantuje prawidłowe trójfazowe działanie. Zamykanie i otwieranie komór próżniowych zapewnia prosty, elektromagnetycznie uruchamiany mechanizm, który może skutecznie zadziałać 30 tys. razy. Napęd elektromagnetyczny jest uruchamiany energią, zgromadzoną w kondensatorach. Zawiera on przy tym tylko jedną ruchomą część, co odróżnia go od zwykłych mechanizmów zazbrajanych. Komory prózniowe umieszczone są w zewnętrznej obudowie o stopniu ochrony IP 65.

 Katalog PDF

 

 

 

 

 

wstecz