Odłącznik ONIIIOdłącznik ONIII. Odłączniki napowietrzne typu ONIII przewidziane są do pracy w rozdzielniach napowietrznych wysokiego napięcia.

Przeznaczone są do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych w warunkach, gdy istnieje pewność, że przerywany prąd będzie miał wartość pomijalną, i nie nastąpi żadna znacząca zmiana napięcia między przyłączami któregokolwiek bieguna. Odłączniki w stanie otwarcia stwarzają we wszystkich biegunach widoczną przerwę izolacyjną, natomiast w stanie zamknięcia zapewniają bezawaryjne przewodzenie prądów roboczych i zwarciowych. Odłączniki wyposażone w noże uziemiające służą ponadto do uziemiania części obwodu w stanie beznapięciowym. Biegun odłącznika może być wyposażony w jeden lub dwa noże uziemiające.

 

 

wstecz