Napęd silnikowy NSO80Napęd silnikowy NSO80. Napędy silnikowe typu NSO80 przeznaczone są do manewrowania odłącznikami i uziemnikami napowietrznymi wysokiego napięcia produkcji ZWAE.

Mogą również napędzać aparaty, których kąt obrotu do przestawienia wynosi max. 192°, a moment oporowy przy zamykaniu i otwieraniu nie przekracza 800 Nm. Napędy te przystosowane są do współpracy z dawniej stosowanymi odłącznikami i uziemnikami produkcji ZWAR na napięcia 110, 220 i 400 kV, (m.in. ONIII110...,ONI220, ONS...,UNIII110...). Stanowią idealny zamiennik dla napędów ręcznych lub pneumatycznych w przypadku modernizacji istniejących odłączników wysokiego napięcia.

Naped-recznyNR-5_Karta.pdf

Napęd-silnik-NSO80_Karta.pdf

 

 

wstecz