Przekładniki PfiffnerPrzekładniki Pfiffner. PFIFFNER to jeden z największych w Europie producentów przekładników indukcyjnych na napięcie systemu do 525 kV.

Przekładniki firmy PFIFFNER w wykonaniu napowietrznym są zaprojektowane i wykonane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi i spełniają wymagania wszystkich norm międzynarodowych i polskich z zakresu przekładników. Główna izolacja wewnętrzna to papier celulozowy i olej mineralny wysokiej jakości. Przekładniki są hermetycznie zamknięte i wyposażone w metalowy mieszek falisty dla wyrównania ciśnienia oleju. Podstawowe wykonania przekładników WN to: przekładnik prądowy JOF, przekładnik napięciowy EOF i przekładnik kombinowany EJOF.

karta_przekl_kombEJOF.pdf

karta_przekl_napEOF.pdf

karta_przekl_pradJOF.pdf

 

 

wstecz