Łącznik PS-0/1

Przeznaczony do pracy w obwodach pomocniczych łączników średniego i wysokiego napięcia. Służy do odwzorowania położenia styków aparatu w położeniach skrajnych i pośrednich. 

Może być stosowany w rozdzielniach wnętrzowych i w osłoniętych obudowach napowietrznych. Dzięki budowie z pakietów najwyższej jakości mikrołączników, przystosowany jest do pracy w trudnej atmosferze przemysłowej. Jego budowa umożliwia zamienność z łącznikami starszych typów NO2 i POW, zarówno do nabudowy na napędach NRW04 i NR3, jak i w wykonaniu wolnostojącym.

 Katalog

 

 

 

 

 

wstecz