Ograniczniki typu ASM prod. ApatorPrzystosowane są do pracy w warunkach napowietrznych (w klimacie umiarkowanym), jak i wnętrzowych, w temperaturze od -55ºC (218 K) do +55ºC (328 K) na wysokości do 1000 m n. p. m. 

 

Częstotliwość napięcia sieci nie powinna być mniejsza niż 48 Hz i większa niż 62 Hz. Wartość skuteczna napięcia przemiennego doprowadzonego długotrwale do zacisków ogranicznika nie powinna przekraczać jego napięcia trwałej pracy Uc. Natomiast wartość skuteczna składowej okresowej prądu zwarcia w miejscu zainstalowania ogranicznika nie powinna być większa niż 31,5 kA.  

Katalog PDF Ograniczniki typu ASM prod. Apator

 

 

wstecz